PROJEKTEN

 

De continuiteit van het familielandgoed Welna te Epe is gebaseerd op het bedrijfsmatige beleid (houtproductie, ontwikkeling Bouwhout, verhuur onroerend goed, zorgfunctie, verpachting faunabeheer etc.). Daarmee komt het steeds verder af te staan van het traditionele land(goed)gebruik. Om ook dat gedeelte van het Veluws cultureel erfgoed te intensiveren en daarbij maatschappelijk een rol te spelen zijn er ANWB kampen, educatieve Kinderkampen (STEK), een Zorghoutvesterij (samen met de Zorginstelling ’s Heerenloo), een Gastenverblijf en zijn de plannen voor een kudde met Schaapskooi in een ver gevorderd stadium. Een en ander zou in het kader van de aandacht voor het thema “Natuur en Gezondheid” uitgebreid kunnen worden. We denken daarbij niet alleen aan een Retraite-Huis voor mensen met bijvoorbeeld een burn-out, maar ook aan inrichting en beheer van een Belevingspark, waarin diverse thema’s mbt de natuur (van bosbouw, archeologie, flora en fauna tot ambachten)beleefbaar gemaakt kunnen worden maar ook meditatie, spel en kunstzinnige activiteiten een plek kunnen krijgen. Belangrijk element is het op elkaar afstemmen van deze activiteiten: deelnemers van het Retraite Huis zouden in het park bijvoorbeeld rondleidingen kunnen geven of als vrijwilliger meedoen aan de aktiviteiten van de Zorghoutvesterij. Kinderen van STEK zouden kunnen helpen bij het onderhoud van het belevingspark en clienten van de Zorghoutvesterij zouden ingezet kunnen worden bij het Retraite Huis. Een ander aspect van dit op elkaar afstemmen van activiteiten is een mogelijke herintroductie van traditioneel landgoed- en grondgebruik.door middel van het opzetten en uitvoeren van productontwikkeling voor de Veluwestore, een verkooppunt van landgoedproducten. Deze Veluwestore is opgezet in het kader van Welna als zorglandgoed en functioneert nog basaal. Met de komst van een schaapskudde zouden daar ook producten van wol (de naam Welna zou afgeleid kunnen zijn van het Poolse “welna” dat wol betekent) bij kunnen komen, die dan ook eerst nog ergens moeten worden gemaakt. Het opzetten van een vrijwilligersbeleid voor al deze facetten lijkt ons van belang voor de continuiteit en bovendien voor de betrokkenheid van personen en organisaties in de buurt. Er is al een stichting de Wintertuin, vanwaaruit een en ander zou kunnen worden gecoordineerd. De directeur en de terreinbeheerder/bedrijfsleider van Landgoed Welna zijn verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de bedrijfsmatige activiteiten. Zij staan ter beschikking voor begeleiding en ondersteuning van de hier bedoelde functionaris.