TRADITIONEEL EN TOCH MODERN

 

De huidige 3e en 4e generatie eigenaren van landgoed Welna willen in de traditie van hun familie de betrokkenheid bij het landgoed vertalen in een beleidsvoering die ruimte biedt aan het ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven in het belang van zowel het landgoed als de Veluwe in al zijn facetten. Zij zijn van mening dat de recent van kracht geworden bestemmings-, reconstructie- en streekplannen een uitdaging vormen het in gang gezette innovatieproces op het landgoed te vervolgen. Welna treedt met deze Visie expliciet naar buiten om duidelijk te maken hoe binnen de ecologische en economische randvoorwaarden een gezond, modern,maatschappelijk verantwoord en vooral duurzaam ondernemingsbeleid kan worden vorm gegeven. Het adagium: “Behoud door Ontwikkeling” wordt door ons vertaald als: “Traditioneel en toch Modern”.

Het in 2000 verschenen provinciale rapport: “Veluwe 2010, een kwaliteitsimpuls!” vormt de basis voor onze aangepaste Visie anno 2006. Daarin wordt krachtig betoogd dat het multifunctionele gebruik van de Veluwe niet plaats zou hoeven te maken ten gunste van natuur. In tegendeel de grote uitdaging is het realiseren van een maximale afstemming tussen duurzaam gebruik en een optimale bescherming. Echter nieuwe ontwikkelingen die afbreuk doen aan de rust, ruimtelijke kwaliteit, natuur, landschap en cultuurhistorie worden geweerd.