Organisatie

Een professioneel familielandgoed

Landgoed Welna

Het is van bijzondere waarde dat Welna een familielandgoed is dat over de generaties heen wordt doorgegeven. Sinds begin 2020 staat de vierde generatie bij Welna aan het roer. Hun doel is tweeledig. Ten eerste willen zij de continuïteit van het landgoed waarborgen door de beproefde businessmodellen te versterken.

Ten tweede streven zij naar vernieuwingen die het landgoed toekomst bestendig maken en die passen in de traditie van een ondernemend en eigenzinnig Welna. De familie geeft richting aan strategie en beleid, maar heeft het bestuur en de exploitatie in handen gegeven van een professionele uitvoeringsorganisatie.

De directie en de Raad van Commissarissen werken in opdracht van de aandeelhouders op een professionele en transparante wijze aan de gestelde doelen.

Betrokken en onafhankelijk toezicht

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie onafhankelijke leden met een brede, relevante ervaring. De Welna-organisatie is compact en daarom willen we werken met RvC- leden die de toezichthoudende taak op een zeer betrokken en actieve manier vormgeven.

 

Compact en wendbaar

Het organisatiemodel is wendbaar en transparant. Enkele bevlogen, vaste medewerkers worden projectmatig aangevuld met professionals van buiten. De algemeen directeur heeft een centrale rol als denkende doener met een brede inzet. Samen met de ervaren bosbeheerder geeft hij uitvoering aan het beleid en de toekomstplannen. De jachtopzichter houdt dagelijks toezicht op het landgoed. Een vaste, goed opgeleide groep jagers zet zich in voor het faunabeheer.

Ons organisatiemodel is ingericht voor continuïteit én vernieuwing.

Verbonden vrijwilligers

Oudgedienden van het ANWB-landgoedkamp vormen een vrijwilligersgroep die op Welna allerhande werkzaamheden verricht; van het plaatsen van hekken tot het trekken van vliegdennen op de hei. In het kampeerseizoen bivakkeren ze op een weiland nabij het buurschapje. Zo wordt een traditie van ruim 60 jaar vrijwillige verbondenheid voortgezet. Voor Welna is de inzet van vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan een gezonde exploitatie.

 

Samenwerken met partners

Welna is in velerlei opzichten verbonden met een groter geheel. We staan niet alleen voor onze eigen belangen, maar willen ook werken aan de overstijgende belangen. Daarom trekken we graag op met samenwerkingspartners; omwonenden, gemeente Epe, provincie Gelderland, Federatie Particulier Grondbezit, Gelders Particulier Grondbezit, natuurorganisaties, et cetera. Daarbij is onze stijl van werken professioneel, open en opbouwend.

 

Informeren en betrekken

Goede communicatie is van cruciaal belang voor alle bedrijfsprocessen, werk relaties en externe contacten. Welna werkt voortdurend aan de verbetering van de interne en externe communicatie. We streven naar zinvolle en zorgvuldige communicatiemomenten, zodat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn en zich verbonden voelen. Het gaat ons niet alleen om het informeren van mensen, maar ook om het vergroten van hun betrokkenheid bij Welna.

De toekomstplannen van Welna zijn gebaseerd op realistisch idealisme.

Verblijven op Landgoed Welna

Meer informatie