Klimaatadaptief bos

Welna bestaat uit 492 hectare bos, 80 hectare heidevelden en 10 hectare natuurgrasland. Het is een ecologische schatkamer met een rijke flora en fauna. De natuurwaarden van Welna willen we beschermen en versterken. De mondiale klimaatveranderingen stellen ons voor de opgave om het bos en de natuur op het landgoed weerbaarder te maken tegen de invloeden ervan. Welna wil letterlijk en figuurlijk ruimte maken voor duurzame vernieuwingen en noodzakelijke experimenten binnen de bosbouw.

Welna richt zich op de volgende speerpunten:

Realiseren gevarieerd bosbeeld

Welna zoekt de komende jaren naar een nieuw optimum tussen een efficiënte bosbouw en het realiseren van een soortenrijk klimaatbos.

Investeren in bodemherstel

Welna investeert in bodemherstel, omdat de bodem de basis van het bos vormt. We gaan waar mogelijk aansturen op minder belasting van de bosbodem.

Verbeteren waterhuishouding

De droogte van de afgelopen jaren tast de waterhuishouding op Welna aan. We onderzoeken welke extra maatregelen mogelijk zijn om tot verbeteringen te komen.

Versterken biodiversiteit

Welna heeft enkele zones aangewezen waar biodiversiteit wordt gestimuleerd, zodat het bos stabieler en veerkrachtiger wordt.

Natuurlijke opslag van CO2

Het totale houtvolume op Welna steeg de afgelopen tien jaar met 10%. De hoeveelheid CO2 die in het bos wordt gebufferd is substantieel en groeit gestaag. Welna wil een CO2-onttrekkend bedrijf worden.

Ruimte maken voor voedselbos

Er is 16 hectare van het landgoed beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een voedselbos. Een voedselbos is een biodivers ecosysteem waar landbouw met natuur wordt gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Frank Gorter, een van de aandeelhouders van Welna, is de initiatiefnemer.

Hoogwaardig hout

Meer informatie

Groene gastvrijheid

Meer informatie